Hội An tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên 2019

214

Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn, ngày 10/10/2019, BTV Thành đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn năm 2019 cho 30 đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn. Tại hội nghị tập huấn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đoàn xã, phường đã nghe, chia sẻ nhiều thông tin như: Kỹ năng viết tin bài, dùng mạng xã hội trong việc tuyên truyền các hoạt động của Đoàn; kỹ năng phát biểu trước hội nghị và nói chuyện với thanh niên. Thông qua hội nghị tập huấn các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở đã có thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi./

                                                                                                   TRẦN QUỐC VƯƠNG