Ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 2, năm 2019

220

Sáng ngày 9/6, Ban Thường vụ Thành đoàn Hội An tổ chức ra quân đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 2, năm 2019 trên địa bàn toàn thành phố.

Với chủ đề “chống rác thải nhựa”, Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 2, năm 2019 tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tác hại của rác thải nhựa, góp phần hạn chế rác thải nhựa. Đồng thời ra quân thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, tái chế rác thải thành vật dụng thân thiện với môi trường, trồng cây xanh, trồng rừng, bảo vệ môi trường, dần hình thành thói quen không sử dụng rác thải nhựa, túi nilon trong sinh hoạt hàng ngày, hướng tới môi trường không rác thải nhựa