Giờ chào cờ sinh động của liên đội Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (năm học 2018-2019)

894
Mô hình mới trong năm học 2018 – 2019 của Liên đội Nguyễn Bá Ngọc: Giờ chào cờ sinh động với bài hát tập thể “Thiếu nhi làm theo lời Bác”. Liên đội đã triển khai thực hiện 1 tháng nay và sẽ duy trì liên tục. Cô Tổng phụ trách Đội đã tiến hành tập huấn bài hát cho các em trong ban chỉ huy Liên Chi đội và sau đó triển khai toàn Liên đội hát trong giờ chào cờ. Các em hát đồng thanh rất đều và rõ. Sau một thời gian thực hiện hát tập thể trong giờ chào cờ, Tổng phụ trách đã tiến hành tập huấn cho các em các động tác phụ hoạ để tránh nhàm chán. Đến nay tất cả các em đội viên nhi đồng đều thực hiện đúng, đều các động các của bài hát chủ đề năm học. Mô hình mới này được Ban giám hiệu, các Anh chị phụ trách, các thầy cô đánh giá cao và đặc biệt các em rất yêu thích. Giờ chào cờ đầu tuần của Liên đội nhờ thế càng vui tươi, sinh động hơn. Liên đội đề nghị Hội đồng đội ghi nhận mô hình mới của Liên đội Nguyễn Bá Ngọc.