Các liên đội tổ chức giờ ra chơi trải nghiệm trong năm học 2018-2019

716

Vừa qua, Hội đồng Đội thành phố Hội An đã triển khai thí điểm mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo” năm học 2018 – 2019 tại Liên đội trường THCS Huỳnh Thị Lựu và TH Nguyễn Bá Ngọc.

Thông qua mô hình, các em thiếu nhi được trải nghiệm các hoạt động sáng tạo như: nhảy chachacha tập thể và dân vũ.

Sau khi triển khai thí điểm, Hội đồng Đội thành phố Hội An sẽ tổng kết, tập huấn cho các Liên đội nhân rộng mô hình này trong thời gian đến.

Đây là mô giúp các em đội viên, nhi đồng có thời gian vui chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe trong giờ ra chơi.