Đoàn phường Tân An tổ chức Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11)

418

Chiều ngày 15/11/2017 tại Hội trường UBND phường Tân An đã tổ chức lễ pháp động hưởng ứng ngày pháp luật Nước CHXHCNVN năm 2017. Về tham dự có đồng chí Thái Nguyên Đại – báo cáo viên sở tư pháp Tỉnh Quảng Nam, các đồng chí phòng tư pháp Thành phố Hội An, các đồng chí lãnh đạo địa phương, các khối phố và các bạn ĐVTN trên địa bàn phường Tân An.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và đám đông
Thông qua lễ phát động Ngày pháp luật, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước, bảo vệ con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội; qua đó tuyên truyền, phổ biên pháp luật. Thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị – pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật; nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực thi pháp luật. Góp phần tạo chuyển biến tích cực về chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên đại bàn phường Tân An