Đoàn các trường THPT tham gia tốt Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017

842

Tính đến ngày 02/11/2017, tất cả các trường THPT trên địa bàn thành phố đều đã tổ chức cho học sinh đăng ký tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017. Tổng số học sinh tham gia toàn thành phố là 1054 học sinh, trong đó:

+ Trường THPT Trần Quý Cáp: 274 học sinh

+ Trường THPT Nguyễn Trãi: 393 học sinh

+ Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông: 179 học sinh

+ Trường THPT Trần Hưng Đạo: 109 học sinh

+ Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh: 99 học sinh

 

Vòng loại sẽ kết thúc vào ngày 05/11/2017.

Mọi thông tin chi tiết và Thể lệ cụ thể của Cuộc thi được đăng tải cụ thể trên website và các báo của Đoàn:

– Website của Trung ương Đoàn: doanthanhnien.vn;

– Website chính thức của cuộc thi: tuhaovietnam.com.vn.

– SĐT liên hệ: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 024.6263.1852; hoặc  Tập đoàn Giáo dục Egroup: 1900 636 444